Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική

Πολλές φορές άτομα που έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες σωματικού βάρους παρουσιάζουν το φαινόμενο των χαλαρωμένων μυϊκών τοιχωμάτων και του υπερκείμενου δέρματος.

Η ενημέρωσή του, η περιγραφή της επέμβασης και η μετεγχειρητική του πορεία διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα και με το πρόβλημα που παρουσιάζει. Έτσι, η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν.

Στον πλαστικό χειρουργό οδηγούνται τα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως:

αυξημένο βάρος,
δυσκολία στην κάμψη,
βάρος και πόνος στην σπονδυλική στήλη,
παρατρίμματα

Σε γενικές γραμμές μια τέτοια επέμβαση απελευθερώνει την κοιλιακή χώρα από την περίσσεια του δέρματος και αναπλάθει όλη την εικόνα της περιοχής. Θεωρείται απλή ως τεχνική και μπορεί να συνοδεύεται από λιποαναρρόφηση στα συγκεκριμένα σημεία.

Η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με το πρόβλημα που παρασουσιάζει.

Συχνά οι ενδιαφερόμενοι είναι άντρες που προσπαθούν να έχουν μια γρήγορη και τελειωτική ανάπλαση
του σώματος τους. Η όλη διαδικασία όμως είναι σχετικά απλή και βατή ανάλογα με το πρόβλημα
του ή το πρόβλημα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης.

Πριν & Μετά

Επιπλέον Υπηρεσίες ..