Χαλάρωση Μηρών

Ένα από τα πιο επιτακτικά προβλήματα στην εμφάνιση ενός ατόμου που έχει υποστεί μεγάλη απώλεια βάρους είναι η χαλάρωση μηρών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η χαλάρωση διακρίνεται σε στάδια. Έτσι και η αντιμετώπισή τους είναι ανάλογη. Ξεκινώντας από μια απλού βαθμού, η οποία έρχεται με το πέρασμα του χρόνου, έως τις πιο σοβαρές που προέρχονται από απότομο αδυνάτισμα και απώλεια βάρους.

Ο πλαστικός χειρουργός την αντιμετωπίζει ανάλογα. Μια προσεκτική εξέταση και αναφορά του ιστορικού προσανατολίζει την επέμβαση. Θα σας ενημερώσει για τον χώρο και τον τρόπο, το αποτέλεσμα που θα έχετε και την όλη μετεγχειρητική πορεία.

Η χαλάρωση μηρών αντιμετωπίζεται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τα αίτια που την προκάλεσαν

Σημαντικό ρόλο έχει η δημιουργία του προβλήματος. Δηλαδή η αναφορά στο πώς προήλθε το φαινόμενο της χαλάρωσης. Έτσι αμβλύνονται και οι τρόποι της αντιμετώπισης του, για ένα πιο όμορφο και διατηρητέο στο χρόνο αποτελέσμα.