Ωτοπλαστική

Το πρόβλημα υπάρχει εκ γενετής.Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συγγενή δυσμορφία, η οποία έχει ώς αποτέλσμα τα πτερύγια των αυτιών να πρεκκλίνουν
από τη συνήθη μορφή τους. Έτσι, δείχνουν μεγαλύτερα και με μία “στροφή” προς τα έξω.

Ο χρόνος ίασης είναι της τάξεως των 4-5 ημερών

Η ωτοπλαστική, η επέμβαση δηλαδή διόρθωσης των αφεστώτων ωτών, γίνεται με τοπική αναισθησία. Διορθώνεται το άνοιγμα των πτερυγίων, με αποτέλεσμα να “κολλάνε” στη βάση του κρανίου και να σχηματίζεται η ελλιπής ανθέλικα. Ο χρόνος ίασης είναι της τάξεως των 4-5 ημερών και η αισθητική αποκατάσταση είναι εφ’όρου ζωής.

a1-9
a1-2